IRATA – szkolenie wysokościowe stopnia I


Szkolenie IRATA odbyło się 18 czerwca 2013 roku w Opolu w ośrodku szkoleniowym „Ascent”.
Stowarzyszenie IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) zostało założone pod koniec lat 80. Opracowało procedury bezpieczeństwa, związane z wykonywaną pracą na wysokości, oraz system szkolenia i oceny specjalistów dostępu linowego. Przyznaje również akredytacje na pracę, oraz na przeprowadzanie szkoleń.

Wyróżniamy trzy poziomy kwalifikacji pracowników dostępu linowego:

Poziom 1: Technik dostępu linowego
Poziom 2: Technik dostępu linowego – Specjalista
Poziom 3: Technik dostępu linowego – Nadzorujący

Podstawowe wymagania wobec wszystkich kandydatów na szkolenia IRATA


✔ Kandydat powinien mieć ukończone 18 lat.
✔ Kandydaci powinni być w dobrej kondycji fizycznej i nie posiadać schorzeń, które obniżyłyby bezpieczeństwo ich pracy. Powinni być w tak dobrej kondycji fizycznej, by podołać zadaniom wymagających odpowiedniej koordynacji, siły i zwinności.
✔ Kandydat nie może posiadać przeciwwskazań do pracy na wysokości, takich jak:

  • choroby serca / bóle w klace piersiowej,
  • epilepsja, omdlenia,
  • zaburzenia równowagi,
  • cukrzyca,
  • uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających,
  • wysokie ciśnienie krwi,
  • lęk wysokości, zawróty głowy,
  • uszkodzenia funkcji kończyn,
  • zaburzenia psychiczne.

Wszyscy przyszli pracownicy powinni posiadać badania lekarskie do pracy na wysokości, przed rozpoczęciem tego rodzaju prac i powinni poddawać się regularnym badaniom okresowym. W przypadku braku badania lekarskiego, kandydaci muszą podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.

Dodatkowe wymagania dla kandydatów na poszczególne stopnie


Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Doświadczenie w pracy w dostępie linowym niewymagane minimum 12-sto miesięczne
doświadczenie oraz
udokumentowane minimum 1000
godzin pracy jako technik z
kwalifikacjami IRATA na poziomie 1
minimum 12-sto miesięczne
doświadczenie oraz
udokumentowane minimum 1000
godzin pracy jako technik z
kwalifikacjami IRATA na poziomie 2
 

(*) kurs pierwszej pomocy

 

niewymagane

 

niewymagane

 

niewymagane

(*) Należy przedstawić ważny certyfikat pierwszej pomocy przedmedycznej. W przypadku braku daty wygaśnięcia certyfikatu, przyjmuje się ważność certyfikatu 3 lata od daty wydania.

Nasze uprawnienia

Znajdujemy się w gronie firm, posiadających uprawnienia IRATA / FALCK (nie prowadzimy szkoleń)